Zákaznická podpora:+420 732 769 291info@monilu.cz

Co zařídit před mateřskou?

Co je potřeba zařídit před mateřskou?

Očekáváný příchod miminka je radostná zpráva a zahrnuje mnoho příjemných povinností a zařizování, jako je nákup oblečení a výbavy.

Na druhé straně je zde i ta méně příjemná část zahrnující papírování a nekonečné návštěvy úřadů či nemocnic. Není se však čeho obávat, ačkoli se ze začátku může zdát, že administrativních úkonů je zde více než bodyček pro miminko ve vaší skříni. Zde vám poskytneme stručný a jasný přehled toho, co je potřeba zařídit před porodem.

Co zařídit před porodem?

 1. Nahlášení těhotenství v práci

Je všeobecně doporučováno nahlásit těhotenství v práci. Ačkoli není zákonem stanovené, že těhotná žena musí tuto skutečnost nahlašovat, je výhodnější pro obě strany, pokud tak učiní. Těhotná žena totiž dle zákona nesmí pracovat přesčas, má právo si upravit pracovní dobu dle potřeb a hlavně, nesmí dostat výpověď, a to až do konce rodičovské dovolené. Zaměstnavatel se na druhé straně může na tuto skutečnost lépe připravit a může již aktivně hledat dočasnou náhradu za těhotnou ženu. Těhotenství se doporučuje oznamovat až po 1. trimestru.

co-zaridit

Existuje výjimka, kdy žena musí neprodleně nahlásit těhotenství, a to pokud má rizikovou práci, kupříkladu když pracuje s chemickými látkami. V tomto případě nesmí nadále vykonávat svou práci a je převedena na jinou pozici. Rozdíl v platu je pak dorovnáván vyrovnávacím příspěvkem. 

 1. Výběr dětské doktorky

Dětská doktorka by měla být v době porodu již vybrána. S největší pravděpodobností budou totiž v nemocnici vyžadovat kontaktní údaje na doktorku, která se o miminko v budoucích letech bude starat. Nemocnice zároveň vydává propouštěcí zprávu o novorozenci, která má jít do rukou dětské lékařky. Je tedy příjemnější mít doktorku již vybranou a po porodu si s ní akorát domluvit první návštěvu, než začít obvolávat všechny doktory v okolí a vybrat jen na základě toho, zda přijímají nové pacienty či nikoli. První kontakt s doktorkou po porodu by měl proběhnout do dvou dnů.

S výběrem by se nemělo spěchat, doktorka by vám měla sednout a měli byste jí důvěřovat. Nejlépe funguje osobní zkušenost, proto je příhodné zeptat se lidí ve vašem okolí a dát tak na doporučení. S doktorkou se pak domluvte, zda první návštěva proběhne v ordinaci, nebo u vás doma. Mnohé maminky ocení možnost návštěvy doma, neboť jsou první dny po porodu přirovnatelné jízdě na horské dráze, a cítí se tak lépe, když mohou zůstat doma.

Stejně tak vám lékař poté pomůže se rozhodnout - zda je právě pro vaše dítko vhodné nosítko.

 1. Uznání otcovství

Toto platí pro nesezdané páry. Pokud totiž nejste svoji a nedojde k uznání otcovství, jméno otce by se neobjevilo v rodném listu dítěte a neslo by tak matky příjmení, nikoliv otcovo. Pro to, aby uznání otcovství bylo platné, musíte navštívit matriku. Je potřeba doložit občanské průkazy a rodné listy obou budoucích rodičů, plus těhotenskou průkazku. Uznání otcovství bude vystaveno na dokumentu, který je nutné mít u sebe v porodnici. Na základě tohoto dokumentu se totiž vystavuje rodný list miminka.

Pokud se vám nepodaří na matriku před porodem dojít, je možnost vše vyřídit i po porodu. Zde jste však limitováni výběrem matriky, neboť musíte jít do té, do které spadá porodnice. Pokud si budete přát změnit příjmení dodatečně, je zde taková možnost taktéž, nicméně na přepis rodného listu se vážou poplatky.

 1. Výběr porodnice a registrace k porodu

Výběr porodnice je čistě na preferencích rodičky. Pokud si vybíráte porodnici ve větších městech, možná narazíte na povinnou registraci. Ta slouží k jednak k tomu, abyste si zajistila místo v porodnici, tak i k tomu, aby porodnice nebyly přeplněny a všem se dostala kvalitní péče. Taková registrace je možná nejdříve od 14. týdnu těhotenství, avšak každá porodnice může mít stanovené jiné registrační podmínky. V dnešní době není ani nutností dojít se registrovat do nemocnice osobně, ačkoli, samozřejmě, můžete. Spousta porodnic má na internetu registrační formulář. K registraci budete potřebovat těhotenský průkaz a občanský průkaz.

porodnice

V menších městech se s takto brzkou registrací nesetkáte. Zároveň se ani nejedná o registraci ve smyslu zamluvení lůžka. Stačí, když nejpozději do 36. týdne těhotenství navštívíte porodnici, kterou jste si vybrala, a domluvíte se nejen na pravidelných kontrolách, které by se měly absolvovat, ale i na porodu samotném. To se týká i porodního plánu. Pokud si přejete, aby porod probíhal dle vašich přání, je důležité to nejdříve zkonzultovat s vaším doktorem. Je možné, že v některých nemocnicích vám nebudou moci vyhovět, proto je dobré zajímat se o nemocnice, které jsou k tomuto nakloněny.

Pokud se nestihnete včas zaregistrovat, nebojte se, že vás nemocnice odmítne. Pokud u vás nastane porod, porodnice vás ze zákona musí přijmout, ať už máte zamluvené lůžko či nikoliv. V případě trvání na přesunutí do jiné nemocnice, vyžádejte si od porodnice písemné vyjádření, proč vás nemohli odrodit. Pro všechny případy budete mít u sebe důkaz, což vám může pomoci při řešení sporů s porodnicí, potažmo s nemocnicí.

 1. Výběr jména

V posledních týdnech těhotenství budete na pravidelné kontroly docházet do nemocnice. Tam dostanete k vyplnění dotazník ohledně jména vašeho miminka. Některé nemocnice ho mají ke stažení na svých internetových stránkách, tedy tento krok můžete učinit mnohem dříve. Ať tak či onak, dotazník by měl být vyplněn oběma rodiči ještě před porodem. Ten se pak odešle na matriku, na jehož základě se vystaví rodný list dítěte.

Pokud o jménu ještě nejste zcela rozhodnuti, dotazník je možné odeslat i po porodu, přesněji měsíc po narození miminka. Dotazník se pak rovnou zasílá na matriku.

 1. Trvalé bydliště

Miminko automaticky získává trvalé bydliště i zdravotní pojišťovnu po své mamince. Pokud máte uvedenou trvalou adresu jinde, než ve skutečnosti bydlíte, stálo by za zvážení adresu změnit, především pak kvůli vítání občánků nebo školce a škole. Zdravotní pojišťovnu můžete kdykoli změnit, pokud vám nebude vyhovovat.

 1. Mateřská – příspěvek

Pokud splňujete podmínky pro čerpání mateřské dovolené, gynekolog vám předepíše žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Mateřská se začne čerpat ode dne nástupu na mateřskou dovolenou, tedy doby, kdy přestanete chodit do práce. Ženy mají možnost vybrat si odchod z práce na mateřskou dovolenou mezi 8. a 6. týdnem před porodem (nebo alespoň udaným termínem porodu).

Svému gynekologovi sdělíte termín, pro který jste se rozhodla a ten to s vámi sepíše. V případě, že jste zaměstnaná, žádost předáte svému zaměstnavateli. Pokud jste OSVČ, žádost předáte přímo Správě sociálního zabezpečení.

Mateřská a rodičovská - co je co?

Častokrát se stane, že si lidé pletou pojmy mateřská a rodičovská dovolená. Jak mateřská, tak rodičovská dovolená jsou sociální dávky vyplácené státem k podpoře rodin a jejich narozených dětí. Díky tomu se také oba příspěvky započítávají do důchodu. Nicméně na mateřskou dovolenou nemá nárok každý, narozdíl od rodičovské dovolené, kterou získá každý.

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená se vyplácí poměrně krátce. V případě narození jednoho dítěte se sociální dávky vyplácí po dobu 28 týdnů od nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud se mamince narodí vícerčata, doba čerpání je 37 týdnů. Na mateřskou dovolenou se nastupuje v rozmezí 8 až 6 týdnů před stanoveným termínem porodu. Pokud je žena zaměstnaná, předá žádost zaměstnanci, pokud podniká jako OSVČ, musí na Správou sociálního zabezpečení. Výše dávek pak závisí na základě průměru vaší hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Z toho pak dostanete 70 %, což jsou tedy zhruba dvě třetiny. Maximálně můžete měsíčně pobírat 40 900 Kč, minimálně pak téměř 12 000 Kč.

Kdo má nárok na mateřskou dovolenou? 

Zaměstnankyně

Aby žena dosáhla na mateřskou dovolenou a na dávky s ní spojené, musí platit zdravotní pojištění. Pokud je zaměstnaná, zdravotní pojištění je za ní odváděno zaměstnavatelem. Podmínkou však je, aby budoucí maminka za poslední dva roky odpracovala, a tedy i odváděla zdravotní pojištění, alespoň 270 kalendářních dnů, což je zhruba devět měsíců. Není podmínkou, aby oněch 270 dní bylo odpracováno v kuse a jen u jednoho zaměstnavatele.

Jestliže žena dostala výpověď a od té doby je na úřadu práce, vztahuje se na ni ochranná lhůta. Ta trvá ovšem pouze 180 dní. Pokud tedy žena otěhotní do 180 dní od výpovědi, má stále nárok na mateřskou dovolenou.

OSVČ

Pokud se jedná o OSVČ, podmínky jsou poněkud komplikovanější a přísnější. I tady, stejně jako u zaměstnaných žen, platí stejný limit pro odvod zdravotního pojištění. To znamená že žena musí pracovat a odvádět zdravotní pojištěná minimálně 270 kalendářních dní za poslední 2 roky před nástupem na mateřskou dovolenou. Tady se to ovšem začíná lišit. Podnikatelky navíc musí totiž ještě prokázat, že poslední rok před mateřskou odvedly pojištění za minimálně 180 kalendářních dní.

Studentky

Stát myslí i na absolventky, které teprve nastoupily do práce. Pokud taková žena otěhotní, ale nemá zaplaceno zdravotní pojištění za vyžadovaných 270 kalendářních dní, má stále nárok na mateřskou dovolenou. Studium se totiž bere jako příprava na budoucí zaměstnání.

Hůře na tom jsou už studentky. Pokud si během studia nepřivydělávají a neodvádí tak zdravotní pojištění, na mateřskou dovolenou v tomto případě nedosáhnou.

Cizinky žijící v ČR

Pokud na území ČR žije cizinka, která splňuje podmínky uvedené výše, mateřská dovolená jí bude vyplacena stejně jako každé jiné ženě.

Otec

Mateřská dovolená se nemusí výhradně týkat matky. Nicméně je zde několik podmínek, které se musí splnit, aby mohl mateřskou dovolenou pobírat otec.

 • Musí splňovat stejné podmínky pro odvod zdravotního pojištění, jako matka při zaměstnání/podnikání.
 • Musí podepsat smlouvu s matkou. Smlouva musí být ověřena a obsahovat datum porodu dítěte a den, od kdy se otec o dítě bude starat.
 • Otec nemá nárok na mateřskou dovolenou v šestinedělí. Ta patří výhradně matce. Otec může být na mateřské dovolené pouze 22 týdnů (případně 31 týdnů).
 • Doba, kdy je otec na mateřské, se nesmí překrývat s mateřskou dovolenou matky.
 • Musí odevzdat formulář Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče na Správě sociálního zabezpečení.

Práce

Žena pobírající mateřskou dovolenou nesmí mít prvních 6 týdnů další přivýdělek. Po uplynutí šestinedělí se může vrátit do práce, avšak nesmí to být stejná pozice, jakou vykonávala před nástupem na mateřskou. Pokud si najde práci u jiného zaměstnavatele, výběr pozice se neřeší. V každém případě smí žena být zaměstnaná pouze na dohodu o provedení práce (DPP), o pracovní činnosti (DPČ), nebo může pracovat na vedlejší pracovní poměr. Podnikání se samozřejmě také nevylučuje.

materska

Jakmile uplyne doba vyplácení mateřské dovolené, stát začne vyplácet rodičovskou dovolenou. Pokud žena na mateřskou dovolenou z jakýchkoli důvodů nedosáhne, je jí po porodu okamžitě vyplácena rodičovská dovolená.

Rodičovská dovolená

Narozdíl od mateřské dovolené, na rodičovskou dovolenou má nárok jak matka, tak i otec. Nicméně vždy jen jeden z nich, nikdy nemohou pobírat dávky oba zároveň. Délku rodičovské dovolené si určují sami rodiče, avšak maximální doba pro čerpání je 4 roky. Co se výše příspěvku týče, je dostupná a stejná pro všechny. Jedná se o 300 000 Kč za jedno dítě, v případě vícerčat je pak částka 450 000 Kč. Žádost se vyřizuje na úřadu práce ČR.

Úřad ČR

Vyplácení rodičovské dovolené se zařizuje na úřadu práce, nehledě na to, zda jste zaměstnanec nebo OSVČ. S sebou je potřeba mít:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • potvrzení o pobírání mateřské dovolené (pokud byl na toto čerpání nárok)
 • stanovené, jak dlouho bude příspěvek pobírán
 • pro rodiče s vyššími příjmy: potvrzení příjmů pro stanovení denního vyměřovacího základu

Vyplácení rodičovské dovolené

Částka pro rodičovskou dovolenou je dána státem a vyplácí se postupně. O celou částku najednou žádat nelze. Pak už jen záleží na rodičích, jak si čerpání příspěvku rozloží. V případě nastavení čerpání částky po maximální možnou dobu budou rodiče dostávat měsíčně minimální příspěvek. Pokud se rozhodnou pro čerpání příspěvku po kratší, či minimální dobu, měsíční příspěvek bude větší. Maximální doba, kdy je možno příspěvek vyplácet, je 43 měsíců. Minimální pak 13 měsíců.

Jestliže se rodičům během čerpání rodičovské dovolené narodí další potomek, ztrácí nárok na zbytek nevyplacené částky a začínají čerpat novou rodičovskou dovolenou. Pokud tedy plánujete další dítě, naplánujte si čerpání mateřské dovolené tak, abyste zbytečně o peníze nepřišli.

Práce

Po dobu rodičovské dovolené vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď. Ze zákona je vám povinen držet místo ve firmě, tak jako vaši pracovní pozici, dokud vám neskončí rodičovská dovolená. Zaměstnavatel umožňuje být na rodičovské dovolené do dovršení 3 let narozeného dítěte. Poté se ze zákona musíte vrátit do práce, pokud se se zaměstnavatelem nedomluvíte jinak. Do práce se smíte vrátit klidně i dříve. Během pobírání rodičovského příspěvku můžete totiž i pracovat nebo podnikat. Vyplácení rodičovského příspěvku to neovlivní.

Cizinci

Na rodičovskou dovolenou mají nárok i cizinci, ovšem pod podmínkou, že alespoň jeden z rodičů pobývá na území České republiky déle než jeden rok a má potvrzení povolení o pobytu v ČR.

Mateřská dovolená

Rodičovská dovolená

Rodič

Šestinedělí – výhradně matka

Po šestinedělí – matka nebo otec

Matka nebo otec

Doba

1 dítě – 28 týdnů

2 a více dětí – 37 týdnů

13 – 43 měsíců

Částka

12 000 Kč – 41 000 Kč

1 dítě – 300 000 Kč.

2 a více dětí – 450 000 Kč

Práce

Po šestinedělí

Kdykoli

Vyřizuje

Zaměstnavatel / Správa sociálního zabezpečení

Úřad práce

English Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.