Zákaznická podpora:+420 732 769 291info@monilu.cz

Slovo odborníka

Zde najdete vyjádření povolaných k nošení dětí. 

Pohled ortopeda

ortoped clanekJiž kočovní indiáni kmene Navajo balili své děti do nosítek, ve kterých s nimi cestovali po územích Ameriky. Děti byly upevněné do pevného rámu s narovnanými nožičkami. U tohoto kmene byla incidence výskytu vývojové dysplazie kyčelní vysoká. Vývojová kyčelní dysplazie je vadné vyvíjení kyčelního kloubu, které může mít za následek až vykloubení kyčelního kloubu. V dnešní době se toto hlídá a včas léčí díky pravidelným ultrazvukovým kontrolám kyčlí u miminek. Incidence vývojové dysplazie kyčelní se mění s geografickou polohou i etnickou příslušností. Mezi země s vyšší incidencí patří právě státy střední a východní Evropy. Správný vývoj kyčelního kloubu můžeme však výrazně ovlivnit správným balením miminka. Zavedení tzv. abdukčního balení (kdy jsou dolní končetiny v kyčlích pokrčené a polohované od sebe) znamená významný pokrok proti takzvanému addukčnímu balení (kdy jsou nožičky narovnané přitisknuté k sobě).

A právě nosítko MoniLu splňuje, při správném nastavení, parametry odpovídající abdukčnímu balení, a tudíž zajišťuje i správné vyvíjení kyčelního kloubu miminka. Dobré nastavení je důležité nejen pro vaše miminko, ale i pro vás. Integrovaný bederní pás je nutno nastavit přesně podle návodu a využít tak jeho funkce, abyste se vyvarovali přetížení bederní páteře a následné bolesti zad.

Při správném nastavení je nosítko bezpečné pro vaše miminko a šetrné k vaším zádům, a proto ho mohu doporučit.

MUDr. Radek Sedláček, ortoped

 

 

Nošení dětí z pohledu fyzioterapie

Většina lidí na světě nosí svoje děti. V náručí, v látce, šátku, nosítku nebo třeba na ramenech. Lidská mláďata – tedy naše miminkanošení vyžadují již od narození, protože k tomu máme biologické předpoklady 2,3,1,11. Mezi savci totiž patříme do skupiny s mláďaty – nošenci (Hassenstein), která potřebují cítit blízkost svého rodiče a separaci vnímají velmi negativně. Bohužel, naše miminka nemají schopnost plnohodnotně se nás držet jako třeba mláďata opice nebo koaly, a tak nějakou tu naši pomoc a oporu potřebují2. Nošení dětí má neoddiskutovatelné výhody jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Nošení pomáhá prodloužit dobu kojení4, uklidňuje miminko5, stimuluje (nejen) vestibulární aparát a v neposlední řadě zesiluje pouto mezi dítětem a matkou2.

I když je to dáno našimi přirozenými biologickými potřebami, nosit dítě dlouho a/nebo často v náručí nebo dokoncefyzio_motl_300 v jedné ruce, může být pro rodiče namáhavé. Tím spíš, pokud mají na starosti další děti nebo péči vyžaduje i některý další člen rodiny. Maminky malých dětí tak často mají problémy s přetížením horních končetin, horní části trupu a krční páteře právě proto, že nosí svoje děti v jedné ruce. Většina z nás totiž nemá kvůli sedavému zaměstnání a celkovému způsobu života horní část trupu a horní končetiny dostatečně posílené. Z toho pak plynou další a další potíže, které ztěžují nebo dokonce zcela znemožňují péči o miminko. Jedním z řešení nebo dokonce způsob předcházení tomuto problému je použití nosících pomůcek, které snižují námahu nejméně o 16%6.

Aktuálně jsou dostupné tři druhy vhodných nosících pomůcek: šátky, ring slingy a nosítka. Spousta novopečených rodičů má obavy, zda budou s dlouhým šátkem vůbec umět zacházet, a proto volí rychlou a jednoduchou pomůcku ve formě nosítka. Na trhu existuje celá řada různých nosítek, ale bohužel ne všechna zmíněné výhody zajistí. V první řadě by miminko mělo být vždy otočeno čelem k rodičům7. Pak je potřeba zkontrolovat polohu nohou a zadečku. Obecně je doporučeno, aby v kyčlích bylo 100°-120° flexe (pokrčení) a 30° - 45° abdukce (roznožení) pro lepší vývoj kyčelních kloubů2,8. Nošení je dokonce možné využít jako prevenci i jako podpůrnou terapii displazie kyčlí8. Laicky řečeno to znamená, že látka nosítka nebo šátku by měla být roztažená od kolínka ke kolínku a dítě by mělo být usazeno tak, aby kolena byla minimálně na úrovni kyčlí, spíš ještě o trochu výše. Děti mají z počátku přirozený tvar páteře ve tvaru otevřeného písmene C2, a později, když se naučí dobře ovládat hlavu a krční páteř, ve tvaru písmene J12. Proto je důležité, aby nosítko umožnilo dítěti zaujetí takové polohy, která tento tvar kopíruje. Dodržování tohoto doporučení je důležité zejména do 3–4 měsíců věku dítěte, nebo do doby, než si dítě dostatečně zpevní trupové svaly. Z tohoto důvodu je dobré zejména v tomto období volit nosítka s měkkou zádovou opěrkou, a to buď vázací (např. Monilu Uni Tai) nebo přezková se zapínáním pod zadečkem (např. Monilu Uni Start). Mimo to je důležité, aby nosítko či šátek dítě dobře obepínalo a nebylo v něm zborcené či různě zkroucené. To dobře umožňují rostoucí nosítka např. Monilu Uni nebo Monilu Uni Start, i díky šátkové látce, ze které jsou koneckonců všechna nosítka této značky vyrobena. V neposlední řadě je důležité ohlídat, aby dítě bylo v nosítku v těsné blízkosti nositele. V tom Vám pomůže zejména dobré nastavení nosítka pomocí přezek, nebo důkladné dotažení popruhů u Monilu Uni Tai případně Slim verze určené pro štíhlejší nositele.

Dítě, které je nošené čelem k rodičům, není vůbec pasivní2, jak by se laikovi mohlo zdát. Intenzivně reaguje na pohyby těla nositele, a tím posiluje a cvičí svaly podobně jako třeba u tzv. pasení koníčků. Nošení dětí také nemá žádná časová omezení, kolik je ještě zdravé, aby miminko strávilo času v nosítku. Dlouhodobé studie, které sledovaly nošení dětí, nenašly, co se týká postury, rozdíl mezi dětmi nošenými pár hodin denně a u těch, která byla nošena i 6 a vic hodin za den2,13. Tyto studie navíc prokázaly, že mezi dětmi nošenými a průměrnou populací není v postuře a odchylkách v držení těla žádný rozdíl. Nehrozí ani žádné nadměrné otřesy při chůzi a dalším běžném pohybu, protože klouby a vazy nositele tyto otřesy tlumí rozhodně lépe než kočárky14.

Kromě toho, že ergonomické nošení dítěti neubližuje, je možné ho naopak využít jako pomůcku při prevenci nebo terapii některých odchylek/patologie (např. výše jsem zmiňovanou displazii kyčlí). Dále se při správném polohování v nosící pomůcce dá podporovat léčba predilekce hlavičky nebo skoliózy páteře15. Nošení pomáhá i jako prevence plagiocefalu (oploštění hlavičky)9 a je přínosné i u dětí s KiSS syndromem10. Dětem s hypertonusem nošení pomáhá uvolnit a zklidnit se16.

Pokud si nejste jistá/ý ve vázání šátku nebo nastavení nosítka nebo vás z nošení bolí záda, je dobré obrátit se na odborníka, poradkyni nošení nebo fyzioterapeuta se zkušeností s nošením dětí.

Mgr. Anna Motlíková

Fyzioterateutka a máma dvou dětí

Zdroje

1: Katie Nicolai , Cache or Carry? Comparative biology and infant carrying, 2013, ,<<http://bindungtraegt.de/cache-or-carry-comparative-biology-and-infant-carrying/>>

2: Kirkilionis Evelin , A Baby Wants to be Carried : Everything you need to know about baby carriers and the benefits of babywearing, 2014, Pinter & Martin.

3: Antunovic Elizabeth, 2008, https://boba.com/blogs/boba-reads/the-second-nine-months-exterogestation-and-the-need-to-be-held

4: Pisacane A1, Continisio P, Filosa C, Tagliamonte V, Continisio GI., Use of baby carriers to increase breastfeeding duration among term infants: the effects of an educational intervention in Italy., 2012, Acta Paediatr, 101(10):e434-8

5: Esposito G1, Yoshida S, Ohnishi R, et al, Infant Calming Responses during Maternal Carrying in Humans and Mice, 2013, Current Biology, May, 6;23(9):739-45

6: Wall-Scheffler CM1, Geiger K, Steudel-Numbers KL., Infant carrying: the role of increased locomotory costs in early tool development, 2007, Am J Phys Anthropol, Jun, 33(2):841-6

7: Kirkilionis, How to carry a baby?, 2006, Mothering, 7/8, 21-23

8: Fettweis, Über das Tragen von Babys und Kleinkindernin Tüchern oder Tragehilfen, 2010, Orthopädische Praxis, 46, 2

9: Renz-Polster, Herbert, Tragen aus kinderärztlicher Sicht, <<https://www.kinder-verstehen.de/mein-werk/artikel/tragen-aus-kinderaerztlicher-sicht/>>

10: Wuttke, Marc, Tragen und Getragen werden, <<http://www.trageportal.de/mediapool/93/935470/data/Statement_Dr._Wuttke_2011.pdf>>

11: Pohořálková, Anna, Nošení dětí na těle: pohled z perspektiv několika oborů, 2018, 6, Novorozenec, kojenec, batole, Časopis Umění fyzioterapie

12: Knowles, Rosie, Why Babywearing matters, 2016, Printer & Martin

13: Kavruk, Hilal, Der Einfluss des Tragens von Säuglingen und Kleinkindern in Tragehilfenauf die Entwicklung von Haltungsschäden im Schulkindalter–Untersuchungen mit der MediMouse®, 2010

14: Fettweis, Ewald, Dobré důvody proč nosit dítě v šátku, 2005, Deutsche Hebammenzeitschrift,12, <<http://www.didymos.cz/content/16-dobre-duvody-proc-nosit-dite-v-satku>>

15: Engel-Majer, Hilke Engel, Nošení dětí a skolióza , 2006, <<http://www.didymos.cz/content/20-noseni-deti-a-skolioza>>

16: Engel-Majer, Hilke, Discussion notes on the use of baby wrapsfrom a physiotherapeutic perspective, , <<https://www.didymos.com/content/uploads/2018/03/3_EN_Expertentexte-physiotherapeutic-point-of-view.pdf>>

 

Šátková nosítka

Nošení dětí v šátku („babywearing“) je staletími ověřená metoda, kdy miliony matek světa takto nosily a chránily své kojence a batolata. V posledních letech se tato metoda stává stále populárnější i u nás nejen pro svoji praktičnost transportu kojenců a malých dětí, ale i z důvodu podpory těsného vztahu rodič (matka, otec) – dítě a správného vývoje dítěte.

Ten je zajištěn nejlépe s použitím certifikovaných ergonomických šátkových nosítek, které kombinují příjemnopokorna_1st a pohodlí šátkoviny s ergonomicky správným usazením dítěte (M poloha - podporující správný vývoj kyčelních kloubů). Výběr správného nosítka je však naprosto zásadní, neboť na trhu se vyskytuje celá řada výrobců „rádoby-ergonomických“ nosítek z různých necertifikovaných materiálů, které mohou vývoji dítěte naopak uškodit.

Vlastní nošení v ergonomické polozepříznivý dopad na psychiku dítěte – je zajištěn těsný kontakt s matkou/ otcem, dítě vnímá matčin dech, tep i rytmické pohyby při chůzi (obdoba s obdobím před narozením). Řada studií prokázala, že nošené děti jsou od narození klidnější a méně pláčou, což souvisí i s dřívější socializací nošených dětí (větší rozhled, vice impulzů, bohatší smyslové vjemy, rozvoj svalového tonu a rovnováhy, rychlejší učení). Nosítka musí poskytovat dostatečnou oporu hýždí a stehen a oporu pro hlavičku (většinou řešeno rolovatelnou kapuci) pro nejmenší batolata, příp. pro případ spánku.

Nosítka jsou navíc velice praktická jak z hlediska rychlosti nasazení (několikrát jištěné spony) tak z hlediska případných změn rozměrů (většina dnes nabízených nosítek „roste“ s vaším dítětem a zajišťují kontinuálně ideální polohu dítěte) a díky polstrovaným nastavitelným popruhům jsou velmi pohodlná a přizpůsobí se každé postavě.

Při nošení dětí je třeba dbát zvýšené opatrnosti (větší akční dosah dítěte, pády rodiče s dítětem v nosítku) a přísně dodržovat návod k použití (správné nasazení a používání nosítka, dostatek prostoru k dýchání atd.). Rodiče by měli mít také na paměti, že doba nošení by neměla přesahovat rozumnou mez tak, aby se neomezovaly další spontánní pohybové aktivity dítěte odpovídající jeho vývojovému stupni.

Ergonomická šátková nosítka jsou velkým pomocníkem dnešních maminek a certifikované prověřené výrobky jsou přínosem pro správný vývoj dětí od kojeneckého věku.

Nosítka MoniLu jsou ve všech ohledech ergonomie a zpracování vynikající a můžeme je jen doporučit.

Mgr. et Bc. Irena Pokorná

English Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.